TR EN
Ambalaj üretim / Ürün geliştirme
Tasarımları, sizi yansıtır...
Ambalaj, taşıdığı ürünün sesi, çoğu zaman formu, görüntüsü ve dokunulabilen yüzüdür... Onu koruması, özelliklerini anlatması, markanızın ve ürününüzün kişiliğini yansıtması gerekir.

POLİPA'nın standart ambalajları, genellikle prizmatik formlardan oluşmaktadır. Yeni kuşak tasarımların getirdiği hafiflik, sağlamlık, kolay açılma, otodoluma uygunluk gibi özellikleri beraberinde sağlamaktadır. Ayrıca POLİPA, sektörlerin gereksinimlerine göre kendini geliştirmekte, belirlenen yeni standart ambalajlarıyla da ürün ailesini sürekli genişletmektedir. POLİPA, kreatif ambalaj çözümleri ile ihtiyacınız olan rafta farklılaşma beklentinizi tam olarak karşılamaktadır. Bu noktada POLİPA'nın deneyimli tasarım grubu, sizi dinler, ürününüzü anlar ve ihtiyacınız olan tasarımı gerçekleştirir. Tıpkı ulusal ve uluslararası önemli firmaların ürünlerine özel hazırladığı ambalajlar gibi.

Her projede olduğu gibi yeni projelerde de "gizlilik" POLİPA'nın en temel ilkesini oluşturmaktadır. Kontrat altında başlayan projeler, fikir aşamasından rafa çıkıncaya kadar ortaklık düzeyinde, tam bir işbirliği ve gizlilik çerçevesinde yürütülmektedir, asla gözünüz arkada kalmaz.
Operasyonel Mükemmellik
POLİPA, kalite sistemini "müşteri beklenti ve ihtiyaçların karşılanmasının, sistematik yönetilmesi" olarak benimsemiştir. Bu beklentilerin karşılanmasının en önemli unsuru olan verimliliğin sağlanması için, POLİPA "makine, insan ve malzemenin" en etkin şekilde kullanımı, hızlı, zamanında ve kaliteli ürün ya da hizmetin müşteriye sunulması ile tüm sosyal paydaşların mutlu olduğu bir sistemler bütünü olarak "Operasyonel mükemmelliği" ilke edinmiştir. POLİPA bu mükemmelliğe ulaşılabilmesi için gelişen teknolojinin getirdiği tüm yenilikleri hızlı bir şekilde kullanmaktadır. Üretimin anlık olarak takip edildiği son teknoloji olan otomasyon ve yazılım sistemi ile maksimum verimliliğe ulaşabilmek, sürecin daha iyi yönetilmesi, beklentilerin daha hızlı karşılanabilmesi, kaynak israfının önlenmesi için sürekli araştırma yapmakta, kendini geliştirmekte, her gününü bir gün önceden daha verimli olması için çalışmaktadır. Sürekli iyileştirmeyi hedef edinen POLİPA, Yalın Yönetim Araçları'nı (5S, 6Sigma, TPM, Kaizen vs) her alanında aktif olarak kullanmaktadır.
Teknoloji
Teknolojisi, sizi yansıtır...
POLİPA, yeni nesil ince cidarlı plastik enjeksiyon ambalajları üreten, bu ürünleri IML In-Mould Labelling (Kalıp içi etiketleme) teknolojisiyle giydiren ve ambalaja kişilik veren, içinde taşıdığı kaliteyi dışına yansıtan, Türkiye'nin lider ambalaj üreticisidir.
IML Nedir?
Ambalaj sektöründe en son yeniliklerden biri olan IML-In Mould Labelling (Kalıp içi etiketleme), plastik kaplarda ofset baskı sistemiyle yüksek baskı kalitesi yakalarken, ambalajın maliyetinde de ekonomi sağlanmaktadır. Kalıp içi etiketleme sisteminde; plastik kap üretilmeden önce kalıba etiket yerleştirilmekte, enjeksiyon esnasında kap ve etiket bütünleşmektedir.
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik, sizi yansıtır...
POLİPA, müşteri hizmet döngüsünün tamamında sürdürülebilirliği hedeflemekte, sürdürülebilirlik üzerine konuşmaktan daha fazlasını yapmaktadır. POLİPA'nın sürdürülebilirlik yaklaşımı, güçlü bir kurumsal yönetim yapılanması temelinde hayat bulmakta; çevre, müşteriler ve insan kaynağı başlıkları altında kalıcı değerler üretilmesine imkan sunmaktadır.
Gelecek için sürdürülebilirlik...
POLİPA için sürdürülebilir çevre, şirket politikası içinde ilk sırada yer almaktadır. Ürettiği ambalajların; hammadde kaynağından üretimine, satın alma işlemlerinden nakliyesine, müşterisine teslim aşamasından atıkların değerlendirilmesine kadar her adımında çevreye karşı sorumluluk gözetmekte, sektör ortalamasının altında kg/kwh enerji tüketimiyle de az karbon salınımı gerçekteştirerek bu sorumluluğunu yerine getirmektedir.
Müşteriler için sürdürülebilirlik...
POLİPA, varlık nedeni olan müşterilerine en iyi hizmet deneyimini sunmak ve sürekli memnuniyetlerini sağlamak için sürdürülebilirliği gözetmeye ve uzun vadede de değer üretmeye devam edecektir. POLİPA, kar getiren büyümeyi desteklerken müşterilerine rekabetçi avantajlar sunmak, geleceğe yönelik teknolojileri müşterileri için kullanmak, kalıcı ve sürekli müşteri memnuniyeti sağlamak ve müşterilerinin memnuniyetsiz oldukları konuları gidermek sürdürülebilir hizmetin temeli olarak kabul etmektedir.
Çalışanlar için sürdürülebilirlik...
POLİPA, en değerli varlığı olan insan kaynağını sürdürülebilirliğin ve istikrarlı büyümenin teminatı olarak kabul etmekte, çalışanlarına sürekli yatırım yapmaktadır. POLİPA, yenilikçiliğe inanan, dürüstlüğü ve sabrı hiçbir zaman terk etmeyen, üstün kalite hedefinden asla vazgeçmeyen, yardımlaşan, gelişime ve gelişmeye açık insanlarla çalışmaktadır.
Yeni ve dikkat çekici bir görünüm...
Etiket ve kabın üretim esnasında bütünleşmesiyle, etiketlenmiş kapta %100 hijyen sağlanmaktadır. Ambalajın üretimi tamamlandığında aynı anda doluma hazır hale de gelmiş olmaktadır. IML etikete sahip kap dışında ekstra bir yüzey de oluşturulduğundan dış etkenlere fiziksel olarak kabı daha dayanıklı hale getirmektedir. Ambalajın içerisindeki ürün kullanıldıktan sonra dahi kap kullanılmaya devam edilebileceğinden evlerde etiketlenmiş ürünün uzun süre göz önünde olması da sağlanmaktadır.
Sağlıklı ve dayanıklı...
Etiket, ambalaj ile bir bütün oluşturması ve hammadelerinin aynı olması nedeniyle, ürün kabı hem uzun ömürlü hem de geri dönüşüm süreci daha kolay ve daha az bütçe ile gerçekleşmektedir.
Ekonomik...
IML kullanılan ambalaj ve etiketleme tek bir operasyonda birleşmesi, üretimin daha hızlı ve ekonomik olarak gerçekleşmesine sebep olur. IML etiketler, diğer etiketlerle karşılaştırıldığında daha iyi görsel sonucu daha düşük maliyetle elde etme olanağı sağladığından ambalajın hem de üretim hem geri dönüşüm gene maliyetlerin büyük avantaj sağlamaktadır.