Gelecek İçin

Gelecek İçin

Çevre standartlarının ve küresel gelişmelerin takibi ile doğa kaynaklarına saygılı olmak, sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemek öncelikli hedeflerimizden olup, çevresel etkilerin en alt seviyeye çekilmesi ve doğaya bırakılan “Karbon Ayak İzi”nin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak sürekli odağımızdadır.

Gelecek,
‘şimdi’ şekillenir.

1 Yılda
26.869 ağaca eş değer katkı
sağlamayı hedefliyoruz.

Çevre politikamız gereği, çevresel değerlere yönelik bilinçli yaklaşımlar ile faaliyetlerimiz kapsamında tedarik zincirinden son ürün aşamasına kadar kaynakları doğru ve verimli kullanmak için çevre dostu çalışmalar yürütüyoruz. Faaliyetlerimiz sonucu oluşabilecek atıkları azaltmak ve onların yeniden kullanılmasını sağlamak için atıkların kaynağında önlenmesi ile ayrıştırılması, geri dönüşümü, yeniden kullanımı gibi adımları titizlik ile takip ediyoruz. İşletmemizde üretim sonucu çıkan fire ürünlere kırma işlemi uygulayarak, onların endüstriye tekrar kazandırılmalarını sağlıyoruz. 

Çevreye karşı yüksek sorumluluk duygumuz ile faaliyetlerimizde verimlilik odaklı, kaynak tasarrufuna yönelik çalışmalar yapıp, bilimsel yöntemleri teşvik ediyoruz.

Atıkların, yerleştirilen atık kumbaralarında biriktirilmeye başlanmasının önünü açarak, türlerine göre ayrıştırılmaları ve geri kazanılmak üzere çevre lisanslı tesislere ulaştırılması adımı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Sıfır Atık Belgesi” alınması için gerekli çalışmaları başlatmış bulunuyoruz.

Enerji tüketimini azaltmak amacıyla farkındalık çalışmaları yapıyor ve personelimizin bu doğrultuda bilinçlenmesini sağlıyoruz. Enerji Tasarruf Komitemiz aracılığı ile tasarruf aksiyonlarını düzenli olarak takip ediyoruz.

Polipa olarak, çevreye ve topluma faydalı olma ilkesi ile elektrik tüketimimizin belli bir kısmını fabrika çatı alanına kurulan güneş enerji panellerinden sağlamak amacıyla projemizi başlattık. Bu proje ile beraber 2023 yılından itibaren, 1 yılda 1,459 ton karbon emisyon miktarına engel olarak, çevreye yaklaşık 26,869 ağaca eş değer katkı sağlamayı hedefliyoruz. 

Enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması için satın alınacak ürün ve hizmetlerde, yeni tasarım ve yatırım seçimlerinde, enerji verimlilik kriterlerini ön planda tutuyoruz.

Emisyon azaltımı amacıyla personelimizin ulaşımı için kullanılan servis araçlarının güzergâhlarını optimize ederek, mümkün olan en az sayıda araçla en çok çalışanımızın etkin ve verimli şekilde ulaşımlarını sağlıyor ve nakliye operasyonlarını sevkiyat sayısını azaltacak şekilde düzenliyoruz. Ayrıca nakliye sırasında kullanılan ambalaj malzemelerinin azaltılması yönünde çalışmalar yapıyoruz.

1 Yılda
26.869 ağaca eş değer katkı
sağlamayı hedefliyoruz.